TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Badanie ankietowe dotyczące zmian klimatu i wpływu na życie mieszkańców

Szanowni Państwo,Chcemy poznać Państwa opinie na tematskutków zmian klimatu w Państwa otoczeniu oraz możliwościpodejmowania działań na rzecz łagodzenia i adaptacji do zachodzących zjawisk klimatycznych. Ankieta realizowana jest w ramach projektu „Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”w ramach Programu Interreg Polska –Saksonia.

NazwaDataRozmiar
badanie_ankietowe_gminy_o_zmianach_klimatu.pdf

Badanie ankietowe dotyczące zmian klimatu i wpływu na życie mieszkańców

2019-08-19 10:12402,66 KB