TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Debaty klimatyczne p.n. „Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”

Skutki zmian klimatu takie jak długotrwałe upały, susze, gwałtowne opady powodujące podtopienia i powodzie oraz intensywne wiatry to coraz częściej występujące zagrożenia, mające wpływ na funkcjonowanie wielu miejscowości i mieszkańców.

Wpływ na zmiany klimatu ma również  niska emisja i smog powstający w okresie grzewczym.

 

Co możemy zrobić na poziomie lokalnym i  jak dostosować najbliższe otoczenie do przebiegających zmian klimatu ?

– na te pytania odpowiadamy  na debatach skierowanych do mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, młodzieży, które odbywają się na terenie gmin położnych na terenie transgranicznym województwa dolnośląskiego oraz lubuskiego.

 

W trakcie spotkań poruszone są takie kwestie jak:

-zagrożenia wynikające ze zmian klimatu przebiegające lokalnie i regionalnie, skutki zmian klimatu dla lokalnego środowiska i zdrowia mieszkańców,

-działania adaptacyjne do zmian klimatu jakie może podejmować gmina i mieszkańcy na terenie  miejscowości i posesji w tym odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni, gospodarowanie wodami,  wykorzystanie energii odnawialnych,

-działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez  ograniczenie emisji CO2, wymianę ogrzewania, termomodernizację oraz finansowanie tych działań,

Debaty odbyły się m.in. w Osiecznicy, Sieniawie Żarskiej, Przewozie, Żarach i Lwówku Śląskim.