TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Dyskusje i debaty podczas konferencji w Zgorzelcu

W trakcie konferencji odbyły się dyskusje-debaty w grupach, w czasie których uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrażenia opinii na temat adaptacji do zmian klimatu w skali lokalnej i działań z nimi związanych. Ocenione zostały skutki zmian klimatu obserwowane w najbliższym otoczeniu, a także przedstawiono propozycje działań łagodzących. Ostatnią część konferencji stanowiło podsumowanie wyników dyskusji w grupach.