TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Internetowe centrum konsultacji działań adaptacyjnych

Internetowe Centrum Konsultacji działań adaptacyjnych udziela porad w zakresie realizacji i doboru działań adaptacyjnych w obszarze wsparcia Interreg Pl-SN z uwzględnianiem poziomu wrażliwości danego obszaru na zmiany klimatu.

Konsultacji udzielają:

W języku polskim:

Kierownik Projektu
Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
email:Mariusz.Adynkiewicz@imgw.pl
Kierownik Organizacyjno-Techniczny Projektu
Dr Iwona Zdralewicz
email:Iwona.Zdralewicz@imgw.pl
Kierownik Zadania 1
Dr Iwona Lejcuś
email: Iwona.Lejcus@imgw.pl
Prezes Fundacji , Kierownik Zadania 2
Irena Krukowska-Szopa
email: krukowska@zielonaakcja.pl
Prezes Fundacji
Tomasz Żółkiewicz
email: biuro@naturapolska.eu

W języku niemieckim:

Prezes Stowarzyszenia
Jurgen Fromberg
email: juergen.fromberg@web.de
Dyrektor
Michael Roenisch
email: mroenisch@sapos-goerlitz.de
Prokurent, Kierownik Zadania 3
Frank Fuchs
email: ffuchs@sapos-goerlitz.de