TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Nowe materiały na stronie projektu!

Zachęcamy do obejrzenia nowych materiałów wykonanych w ramach projektu TRANSGEA w tym mapy wrażliwości klimatycznej, prezentacji projektu, katalogu działań z przykładami dobrych praktyk oraz ciekawych instrukcji klimatycznych.