TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Ścianka informacyjna

Pobierz ścianki informacyjne (format PDF)

W ramach projektu TRANSGEA Partner Projektu - Fundacja Natura Polska wykonała pięć ścianek informacyjnych opisujących działania projektowe.

Zawierają one podstawowe wiadomości projektowe (główne cele, zadania, informacje o Partnerach) oraz informację na temat opracowanych dokumentach tj. diagnozie warunków hydroklimatycznych oraz zmian klimatu w powiatach obszaru wsparcia i metodyki oceny wrażliwości obszaru transgranicz­nego na zmiany klimatyczne wraz z wizualizacją w postaci mapy wrażliwości. Uzupełnieniem treści są materiały prezentujące działania mikro adaptacji klimatycznych realizowanych w projekcie TRANSGEA i relacje z wszystkich wydarzeń projektowych.

Ścianki są ustawione w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach, dzięki czemu mieszkańcy miasta mogą zapoznać się z aktualnie prowadzonymi działaniami projektu a w następnej kolejności trafią do wybranych miejsc znajdujących się na pograniczu polsko-saksońskim.