TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Ścianka informacyjna

W ramach projektu TRANSGEA Partner Projektu - Fundacja Natura Polska przygotowała ścianki informacyjne opisujące działania projektowe.

Pierwsza tablica zawiera podstawowe wiadomości projektowe (główne cele, zadania, informacje o Partnerach) oraz relację z konferencji pn. "Klimat - czy nam na tym zależy?", debatach klimatycznych i stronie internetowej projektu.

Pierwsza ze ścianek została ustawiona w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach, dzięki czemu mieszkańcy miasta mogą zapoznać się z aktualnie prowadzonymi działaniami projektu a w następnej kolejności trafi do kolejnych miejsc znajdujących się na pograniczu polsko-saksońskim.