TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Szkolenie p.n „Susza czy powódź – adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne”

W dniach 3-5 grudnia 2018 odbyło się szkolenie  p.n „Susza czy powódź – adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne”, które jest częścią projektu   p.n „Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” .

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych gmin i powiatów położonych na obszarze transgranicznej współpracy.

W ramach szkolenia poruszono praktyczne kwestie działań adaptacyjnych do zmian klimatu, które można realizować na poziomie lokalnym. Poruszona tematyka to m.inn:

  • tendencje zmian klimatu w regionie,
  • problemy na poziomie globalnym i  lokalnym w zakresie zmian klimatu, identyfikacja postępujących zjawisk zmian klimatu,
  • dobre praktyki działań adaptacyjnych w tym zielona i niebieska infrastruktura na obszarach zurbanizowanych i wiejskich,
  • gospodarowanie zasobami wodnymi w aspekcie powodzi, suszy i podtopień,
  • zadrzewienia oraz ich planowanie jako praktyczny przykład wdrażania zielonej infrastruktury,
  • wykorzystanie środowiska przyrodniczego w adaptacji do zmian klimatu,
  • planowanie działań adaptacyjnych w gminie oraz powiecie, 
  • środki finansowe na działania adaptacyjne oraz edukację związaną z tą tematyką,
  •  mobilizowanie społeczności do prowadzenia lokalnych działań adaptacyjnych.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia była  wizyta studyjna zorganizowana przez partnerów niemieckich. Uczestnicy poznali rozwiązania w zakresie produkcji i dostarczania energii z biogazu oraz zrębków drewnianych zastosowane w  wiosce energetycznej Ratibor k. Bautzen, sposób zagospodarowania  terenu zrekultywowanego zbiornika Berzdorf niedaleko Gorlitz, oraz  rozwiązania w zakresie miejskiej, zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gorlitz.

Za organizację szkolenia odpowiedzialna była Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy organizacji SAPOS oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.