TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Warsztaty dla seniorów o ogrodzie w Görlitz

W dniu 16.10.2019 w bibliotece miejskiej w Görlitz odbyły się warsztaty z seniorami pn. "Ogród i środowisko odporne na klimat - rośliny w ogrodzie i na balkonie, możliwości magazynowania wody w sektorze prywatnym”. Zebrani poznali zagadnienia związane ze strefami klimatycznymi i wegetacyjnymi, struktury fizycznej roślin, reakcji chemicznych, fotosyntezy oraz otrzymali zalecenia na temat wyboru roślin okrywowych, roślin doniczkowych z ozdobnymi liśćmi i bylin na suche miejsca. Odrębnie rozmawiano też o ochronie obszarów zielonych na obszarach miejskich i interakcji roślin i owadów. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja pomiędzy uczestnikami, którzy dzięki spotkaniu poznali nowe możliwości.