TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Warsztaty dla uczniów szkół w Görlitz

W dniu 27.09.2019 w Görlitz odbyły się warsztaty z udziałem uczniów szkół podstawowych a ich celem było poznanie ogródka meteorologicznego i zwiedzanie Muzeum przyrodniczego. Uczestnicy spotkania poznali ogródek meteorologiczny, jego lokalizację i urządzenia do pomiarów, jakie prowadzi się i obserwuje systematyczne z wykorzystaniem standaryzowanych przyrządów. Zebrane dane porównywać i zestawiać.