TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Zadania

Zadanie 1

ANALIZA WARUNKÓW HYDROKLIMATYCZNYCH ORAZ ZMIAN KLIMATU W POWIATACH REGIONU WSPARCIA

Działania projektowe

   1.1 Diagnoza warunków hydroklimatycznych oraz zmian klimatu w powiatach regionu wsparcia
   1.2 Opracowanie metodyki oceny wrażliwości obszaru transgranicznego na zmiany klimatyczne wraz z wizualizacją w postaci mapy wrażliwości
   1.3 Przygotowanie propozycji adaptacji do zmian klimatu dla wybranych gmin i powiatów 1
   1.4 Opracowanie poradnika dla samorządowców „Jak przygotować gminę na zmiany klimatu?”
   1.5 Opracowanie materiałów szkoleniowych dla młodzieży i seniorów
   1.6 Organizacja konferencji upowszechniającej zagadnienia zmian klimatu w obszarze pogranicza

 

Zadanie 2

WSPÓŁPRACA Z GMINAMI W ZAKRESIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Działania projektowe

   2.1 Organizacja konferencji „Susza i powódź- adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne”
   2.2 Przygotowanie i prowadzenie szkolenia dla gmin polskich „Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu w gminach” wraz z wizytą studyjną
   2.3 Przygotowanie debat na temat zmian klimatu
   2.4 Przygotowanie, wydanie i dystrybucja broszury informacyjnej
  2.5 Przeprowadzenie badań ankietowych przy pomocy opracowanego kwestionariusza ankietowego

 

Zadanie 3

Działania projektowe

   3.1 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach polskich i niemieckich
   3.2 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla polskich i niemieckich seniorów
  3.3 Zorganizowanie pokazowych działań dla mieszkańców obszaru wsparcia – film edukacyjny, dwujęzyczna strona internetowa projektu, wystawa fotograficzna, folder o zmianach klimatu, ścianka informacyjna