TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Żyj z klimatem - to jest proste!

Kampania informacyjna „TRANSGEA Żyj z klimatem – to może być proste!“

Trwa kampania informacyjna w projekcie TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Chcemy przybliżyć liczne produkty projektu TRANSGEA, realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na terenie pogranicza polsko-saksońskiego. Celem kampanii jest przedstawienie wyników osiągniętych w projekcie, by poprzez promocję i rozpowszechnienie tych informacji dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców obszaru wsparcia (pogranicza polsko-saksońskiego).

Obecnie każdy odczuwa skutki zmian klimatu. Zjawiska ekstremalne takie jak: fale upałów, nawalne opady deszczu, burze i silny wiatr, susze pojawiają się coraz częściej i są coraz gwałtowniejsze. Możemy wręcz mówić o zagrożeniach ze strony ekstremalnych zjawisk pogodowych. Skutki zmian klimatu będą odczuwalne w sferze przyrody, gospodarki, odcisną też piętno na relacjach społecznych. Realizując projekt TRANSGEA starano się przybliżać informacje o zmianach klimatu i ich skutkach, a także o sposobach i możliwościach podejmowania działań adaptacyjnych (w tym niskobudżetowych - mikroadaptacji) a poprzez to przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców obszaru wsparcia w warunkach zachodzących zmian klimatu.

Podczas kampanii chcemy szczególną uwagę zwrócić na trzy grupy odbiorców: młodzież szkolną, seniorów oraz administrację samorządową. Materiały informacyjne i produkty projektu TRANSGEA zostały przygotowane z myślą o tych grupach i są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu: www.transgea.eu Zachęcając Państwa do skorzystania z przygotowanych materiałów chcielibyśmy podkreślić kilka niezaprzeczalnych faktów:

 • Tendencje zmian wskaźników klimatycznych, świadczą o zmianie klimatu a w konsekwencji rosnącym zagrożeniu powodowanym przez ekstremalne warunki pogodowe.
 • Klimat pogranicza polsko-saksońskiego ociepla się i w przyszłości będzie ulegał dalszym modyfikacjom.
 • Wszyscy odczuwamy zmiany klimatu więc musimy starać się zaadoptować do nowych warunków.
 • Szereg działań, które mają ograniczyć zmiany klimatyczne, zostały już na całym świecie zainicjowane. Należy je jednak zintensyfikować i przyspieszyć.
 • Mikroadptacje są w zasięgu każdego z nas, skorzystaj z naszego doświadczenia.
 • Każdy z nas może mieć swój wkład w łagodzenie zmian klimatu – skorzystaj z naszych prostych, sprawdzonych propozycji.

Na stronie www.transgea.eu znajdą Państwo:

 • Broszury, poradniki, foldery
 • Filmy
 • Wystawę fotograficzną
 • Ścianki informacyjne
 • Informacje o ścieżkach edukacyjnych
 • Mikoradaptacje z obszaru wsparcia

Projekt TRANSGEA realizowany jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia. W projekcie Partnerem Wiodącym jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, współpartnerami są: GÜSA e.V., SAPOS gemeinnützige GmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja i Fundacja Natura Polska.