TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Film - KLIMAT

Zakończono prace nad filmem o klimacie zrealizowanym w ramach projektu TRANSGEA. Film przybliża podstawowe pojęcia związane z klimatem oraz prezentuje różne przykłady działań lokalnych na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych (wioska energetyczna w Radibor, nasadzenia drzew, zielone ściany, fotowoltaika, ogródki klimatyczne, łąki kwietne itp.).