TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Kolejne ścianki informacyjne

W ramach projektu TRANSGEA Partner Projektu - Fundacja Natura Polska przygotowała kolejne ścianki informacyjne opisujące działania projektowe. Zawierają one podstawowe wiadomości projektowe (główne cele, zadania, informacje o Partnerach) oraz informację na temat opracowanych dokumentach tj. diagnozie warunków hydroklimatycznych oraz zmian klimatu w powiatach obszaru wsparcia i metodyki oceny wrażliwości obszaru transgranicz­nego na zmiany klimatyczne wraz z wizualizacją w postaci mapy wrażliwości. Uzupełnieniem treści są materiały prezentujące działania mikro adaptacji klimatycznych realizowanych w projekcie TRANSGEA.

Ścianki są ustawione w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach, dzięki czemu mieszkańcy miasta mogą zapoznać się z aktualnie prowadzonymi działaniami projektu a w następnej kolejności trafią do wybranych miejsc znajdujących się na pograniczu polsko-saksońskim.