TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Informacje o projekcie

Głównym celem projektu jest przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz społeczeństwem.

Opis projektu:

Podjęta inicjatywa 5 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie transgranicznej współpracy na rzecz lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu przyczyni się do wypracowania wspólnego podejścia metodycznego do oceny wrażliwości obszaru transgranicznego. Przez wrażliwość rozumiany jest stopień, w jakim dany obszar reaguje na zachodzące zmiany klimatu. Przeprowadzenie oceny wrażliwości obejmie analizę wybranych czynników klimatycznych. W wyniku tych prac powstanie mapa wrażliwości, na której podstawie powstanie katalog działań adaptacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanej wrażliwości obszaru transgranicznego. Wynikiem działań w projekcie i uzupełnienie wcześniej wspomnianych produktów będzie stanowił i poradnik dla samorządowców „Jak przygotować gminę na zmiany klimatu?”. Rezultatem projektu będzie również intensyfikacja współpracy z wybranymi gminami poprzez cykl szkoleń i debat poświęconych zmianom klimatu, do których materiały zostaną przygotowane przez IMGW-PIB. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i seniorów, w których IMGW-PIB weźmie udział i przygotuje materiały, lecz nie będzie odpowiedzialny za to zadanie. Ponadto partnerzy projektu zrealizują i zaprezentują działania mikroadaptacji stanowiących przykład, jak w sposób prosty i przy stosunków niskich nakładach finansowych społeczność lokalna może podjąć inicjatywę przeciwdziałania negatywnym skutkom obserwowanych i spodziewanych zmian klimatu.

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Kierownik organizacyjny Projektu: dr Iwona Zdralewicz