TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Spotkanie robocze partnerów projektu Transgea

W środę 26 czerwca odbyło się w Görlitz (siedziba SAPOS gemeinnützige Gmbh) kolejne spotkanie Partnerów projektu TRANSGEA.

Jego uczestnicy zaprezentowali dotychczasowe prace nad wdrożeniem projektu oraz plany działań na kolejne okresy. Przedstawiciele Lidera projektu IMGW-PIB poinformowali o rozliczeniach projektu, dalszych pracach nad mapą wrażliwości oraz o matrycach obejmujących działania mikro adaptacji klimatycznych.

Stowarzyszenie GÜSA e.V. odbyło kolejne spotkania z mieszkańcami pogranicza w tym grupami seniorów na temat realizowanego projektu (oszczędzanie energii, skutki zmian klimatycznych).

Przedstawiciele SAPOS są w trakcie realizacji mikro adaptacji klimatycznych: zbudowano już stację meteorologiczną, zieloną ścianę i ogródek ziołowy zasilanego wodami deszczowymi (Szkoła Specjalna w Görlitz). W najbliższym czasie będą realizowane też warsztaty dla uczniów szkół z Polski i Niemiec.

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja podsumowała realizowane debaty klimatyczne, wypełnianie ankiet oraz promocji broszury informacyjnej dotyczącej działań adaptacyjnych, jakie można realizować w gminach. W przygotowaniu jest też kolejna konferencja projektowa, która odbędzie się 30 września w Zgorzelcu.

Prezentację dotychczasowych działań i planów realizacji zakończyło wystąpienie Fundacji Natura Polska, która w minionym kwartale wykonała projekt graficzny wystawy fotograficznej o klimacie, ściankę informacyjną o projekcie nr 2 i kolejny etap promocji projektu w prasie. Rozpoczęły się też prace nad powstaniem filmu o klimacie. Na bieżąco jest też prowadzona strona internetowa projektu www.transgea.eu