TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Wizyta studyjna w regionie Görlitz

W dniu 19.11.2019 w Görlitz i okolicach odbyła się wizyta studyjna p.n. „Dobre praktyki zielonej i niebieskiej infrastruktury jako odpowiedź na zmiany klimatu”. Wizyta studyjna miała na celu pokazanie przykładów i rozwiązań z zakresu zieleni, wykorzystania obszarów przyrodniczych, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych na terenie miejskim/zurbanizowanym, które tworzą zieloną i niebieską infrastrukturę zmniejszającą wrażliwość na zmiany klimatu. To lokalne działania, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, a które można zastosować na terenie gmin, jako adaptacje do zmian klimatu. W programie wycieczki jej uczestnicy mogli zapoznać się z mikroadaptacjami na terenie przyszkolnym (gromadzenie wód opadowych, zasilanie wodami opadowymi zbiornika i zielonej ściany, wykorzystanie deszczówki do podlewania wysokiej grządki), zielonymi półprzepuszczalnymi parkingami, bylinami odpornymi na zmiany klimatu, miejskimi ogródkami działkowymi, zieloną i niebieską infrastrukturą na terenie osiedli mieszkaniowych oraz zagospodarowaniem zbiornika po wydobyciu węgla brunatnego (Berzdorfer See).